podporují nás

Provoz služeb je dotován z veřejných prostředků z rozpočtů Ústeckého Kraje, Města Roudnice nad Labem a přilehlých obcí. Naši práci podporují dárci, sponzoři a partneři bez jejich podpory bychom nemohli dělat to, co děláme. Děkujeme všem za podporu!