Podpořte náš domov

Je skvělé, že se najdou lidé ochotní podílet se na dobré věci. Děkujeme Vám.

Jak nás můžete podpořit

Finančně

Jakýmkoli peněžním darem na účet 306440471/0100 nebo hotově v pokladně Domova. Bližší informace podá paní Vlasta Erdingerová, tel. 417 639 684. Rádi připravíme potvrzení o daru pro slevu na dani.

Dobrovolnou činností 

Mnozí naši klienti přivítají možnost doprovodu při procházce v parku či milou chvíli společného předčítání a rozhovoru. Máte chuť se zapojit? Kontaktujte naší sociální pracovnici Martinu Plachou.

Materiální pomocí

Chtěli byste nám darovat vhodný materiální dar? Poraďte se prosím s paní Martinou Plachou.

Odkazem ve své závěti

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu i své blízké. Vedle toho můžete díky daru ve svém odkazu poslední vůle podpořit i činnost vybrané našeho střediska. Díky vašemu daru toho můžete dokázat ještě hodně. Více zde.

Za všechny dary upřímně děkujeme.

Pomozte nám překonat náklady spojené s ochranou před coronavirem