Péče o lidi s demencí

Náš domov patří mezi zakládající členy České alzheimerovské společnosti (ČALS), a to zejména díky osobě tehdejšího ředitele  Miroslava Erdingera a Pavly Krejčeříkové-Hýblové. Oba jsou držiteli Zlaté vážky udělované těm, kteří se zasadili o rozvoj péče o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Naše Vážky

Od roku 1996, kdy jsme první specializované oddělení pro lidi s demencí (Vážku) uvedli do provozu, je tento koncept neustále inovován. V roce 2015 roce jsme otevřeli již pátou Vážku. Každá má svou jedinečnou atmosféru, v každé jsme uplatnili své dosavadní zkušenosti a poznání. V současné době jsou pro 11 obyvatel každé Vážky neustále k dispozici dva pracovníci. Pro klienty jsme vytvořili malé komunity. které jsou významným faktorem pro jejich soběstačné fungování. Záměrně jsme upustili od terminologie zdravotnických zařízení a jednotlivá oddělení, kde poskytujeme specializovanou péči, tak pojmenováváme dle symbolu vážky v logu ČALS.

Spolupráce s Českou alzheimerovskou společností

Jsme certifikovaným pracovištěm a zároveň kontaktním místem ČALS, poskytujeme poradenské služby, během kterých je možné provést měření kognitivních funkcí a získat odborné rady a zkušenosti v pečování o blízkého člena domácnosti. Organizujeme tzv. Dny paměti, kdy veřejnosti předáváme aktuální informace o Alzheimerově chorobě. Pravidelně po 18 měsících prochází naše služba kvalifikovaným auditem poskytované služby, na jehož základě je udělen certifikát kvality a oprávnění užívat symbol Vážky jakožto symbolu ČALS.

Zpět: kapitola O NÁS