Vyúčtování veřejné sbírky - transparentního účtu

V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách seznamujeme veřejnost s konečným vyúčtování veřejné sbírky, která se konala od 17.04.2020 do 30.04.2021.  

Veřejná sbírka byla vyhlášena za účelem „Uhrazení nákladů dobrovolné karantény“ v důsledku pandemie COVID-19. 

K účelům veřejné sbírky byl založen transparentní účet č. 123-1591740207/0100 vedený u Komerční banky, a .s.  

Způsob provádění sbírky: Shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu. Vyúčtování veřejné sbírky bylo dne 31.05.2021 schváleno Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Snímek obrazovky 2021-07-19 v 15.08.20

Z prostředků veřejné sbírky shromážděné na transparentním učtu jsme nakoupili dezinzekce, matrace pro zaměstnance, kteří zůstali v areálu (3.4. - 30.4.)  a pronajali jsme ubytovací buňky od společnosti Toi Toi. 

Stavíme výtah