podpořte nás v překonávání coronavirové pandemie

Chci podpořit

Na jaře jsme se rozhodli vstoupit do dobrovolné karantény. Zavedli jsme toto opatření s cílem zvýšit míru ochrany našich klientů před hrozbou nákazy SARS-CoV-2 - coronavir.
Na podzim však coronovir udeřil v mnohem větší intenzitě. Zmobilizovali jsme síly, vytvořili specializované covid oddělení pro klienty, kteří coronavirem onemocněli. Museli jsme se vybavit ochrannými prostředky nejvyšší ochrany (celotělní pláště s ochranným stupněm 4 - biohazard, ochrannými štíty, respirátory třídy FFP2 a 3.). 

Situaci i přes značnou zátěž a omezené možnosti zvládáme. Dokázali jsme obsadit směny na všech úsecích. Veškeré úkony a péči, kterou naši uživatelé potřebují a vyžadují zvládáme. To bylo a je možné díky významné pomoci dobrovolníků, studentů a všech dárců finančních prostředků.

Pomozte nám uhradit náklady spojené s bojem vůči coronaviru. Příspěvky shromažďujeme na transparentním účtu.

Darovat

IMG_2572IMG_2590IMG_2618IMG_2790IMG_2809

Pomozte nám překonat náklady spojené s ochranou před coronavirem