podpořte nás v karanténě

Chci podpořit

Správní rada střediska, na svém mimořádném jednání dne 1.dubna, rozhodla o zavedení dobrovolné karantény a to od 3.4.do 30.4. 2020. Toto opatření je zavedeno s cílem zvýšit míru ochrany našich klientů před hrozbou nákazy SARS-CoV-2 - coronavir.
Obsadili jsme všechny úseky a sestavili směny tak, abychom zajistili provoz Domova a veškeré úkony a péči, kterou naši uživatelé potřebují a vyžadují. Jakkoliv je situace složitá, omezení provozu se zásadně nedotknou života uživatelů. Pochopitelně jsou omezeny společenské aktivity, setkávání, je platný zákaz návštěv a vycházení z areálu Domova. To vše je nepříjemné, nicméně smyslem všeho je ochrana zdraví uživatelů a omezení jsou učiněna v souladu s nařízeními Vlády ČR.
Pro přijatelný provoz karantény, vedle stávajicích ubytovacích kapacit, potřebujeme dodatečné ubytování. To řešíme instalací stavebních buněk v areálu domova. 
Abychom předešli nevědomému rozšíření koronavirové nákazy, budou všichni zaměstnanci před vstupem do karantény, otestováni na přítomnost Covid19. 
Pomozte nám prosím uhradit náklady vzniklé s provozem karantény. Příspěvky shromažďujeme na transparentním účtu.

Pomozte nám uhradit náklady vzniklé s provozem karantény. Příspěvky shromažďujeme na transparentním účtu.

Darovat

Pomozte nám zvládnout karanténu