TISKOVÁ ZPRÁVA - Krabčice, 2. května 2020

Diakonie v Krabčicích úspěšně prošla měsíční dobrovolnou karanténou. Pomohlo i preventivní testování zaměstnanců

  • Diakonie v Krabčicích u Roudnice nad Labem, která provozuje domov pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí, ukončila dobrovolnou měsíční karanténu.
  • Klienti i zaměstnanci jsou po skončení karantény bez příznaků Covid-19.
  • Před začátkem karantény proběhlo preventivní testování všech zaměstnanců, které postupně prokázalo Covid-19 u osmi zaměstnanců. Nikdo z nich do karantény v Domově nenastoupil.
  • Tato zkušenost jednoznačně potvrzuje smysl testování u personálu, který přichází do kontaktu s těmi nejzranitelnějšími.

 

S cílem snížit riziko vnesení koronavirové infekce do svých zařízení se Diakonie v Krabčicích 3. dubna uzavřela do měsíční dobrovolné karantény. 30. dubna tato dobrovolná karanténa skončila s tím, že všichni klienti i zaměstnanci Domova, kteří v této karanténě setrvali, jsou v pořádku a bez příznaků nemoci. Díky dobrovolné karanténě získala Diakonie v Krabčicích čas a prostor pro ochranu svých klientů i zaměstnanců. Vzhledem k nynějšímu lepšímu zásobení ochrannými pomůckami i dostatku rychlotestů bude možné čelit dalším rizikům nákazy mnohem lépe než před měsícem.

Na začátku dobrovolné karantény ukázaly vstupní PCR testy pozitivní výskyt Covid-19 u dvou zaměstnanců, kteří však neměli žádné známé příznaky. Následným trasováním a dalším testováním byla přítomnost viru potvrzena u dalších šesti zaměstnanců. „Tato zkušenost jednoznačně potvrzuje smysl testování u personálu, který pracuje s lidmi, pro něž je Covid-19 rizikovým onemocněním,“ říká Aleš Gabrysz, ředitel Diakonie v Krabčicích. Nikdo z pozitivně testovaných pochopitelně do dobrovolné karantény nenastoupil. Dnes jsou v domácí karanténě, nemají žádné příznaky Covid-19, někteří již čekají na druhý kontrolní test. Pokud bude i ten negativní, budou se moci brzy vrátit do služby.

„Chtěl bych velmi poděkovat všem našim zaměstnancům od pečovatelek, zdravotních sester, pradlen a uklizeček až po kuchaře, údržbáře nebo vedoucí, všem kdo s námi společně s velkým nasazením prožili měsíc v izolaci, mimo své domovy a rodiny. Pro každého z nás to byla nová zkušenost a ukázala, že i přes různá omezení a ústupky se dokážeme semknout a držet při sobě a náročnou situaci zvládneme. Jsem velmi hrdý na své spolupracovníky, jsou to profesionálové, kteří se opírají o své zkušenosti a erudici, ale také jsou to lidé s velkým srdcem, smyslem pro humor i povinnost.“ doplňuje Gabrysz.

I po skončení karantény platí v krabčické Diakonii všechna opatření v souladu s nařízením vlády, probíhá také průběžné testování zaměstnanců a platí omezení, která mají zajistit bezpečný chod služeb. „Výskyt onemocnění se ani po všech již provedených opatřeních včetně měsíční karantény nedá zcela vyloučit. O naše klienty se ale i v takovém případě dokážeme dobře postarat,“ uzavírá Gabrysz.

 

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří

Diakonie v Krabčicích se opírá o dlouholetou tradici v poskytování sociálních služeb a je součástí rodiny Diakonie. V oblasti péče o lidi s Alzheimerovou nemocí je středisko v Krabčicích průkopníkem konceptu bydlení v malých skupinách. Více na www.diakoniekrabcice.cz

Diakonie ČCE patří k nejvýznamnějším poskytovatelům sociálních služeb. Pomáhá lidem v těžkých situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Poskytuje služby seniorům, dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích. Diakonie se věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří 40 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz

Kontakt pro média: Pavel Hanych, tiskový mluvčí, hanych@diakonie.cz, tel. +420 608 880 579