Seniorský domov v Krabčicích zprovoznil covid jednotku

  • Diakonie v Krabčicích u Roudnice nad Labem, která provozuje domov pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí, reagovala na výskyt onemocnění Covid-19 u klientů domova zřízením tzv. covid jednotky.
  • Covid jednotka je izolována od ostatních oddělení, funguje za 24 hodinové asistence personálu a za přísných hygienických opatření.

V průběhu minulého týdne se u tří klientů domova projevily příznaky onemocnění Covid-19. „Ihned jsme u nich provedli test s pozitivním výsledkem. Záhy jsme je přestěhovali na specializované, k tomu zřízené oddělení, tzv. covid jednotku. Následné testování dalších obyvatel domova prokázalo nákazu u dalších šesti klientů, i ty jsme izolovali na covid jednotku,“ uvedl Aleš Gabrysz, ředitel Diakonie v Krabčicích. Průběh onemocnění zmíněných klientů je většinou mírný (zvýšená teplota), nicméně dva z klientů byli hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení.

Na nově zřízené covid jednotce slouží pečovatelky nepřetržitě po celý den i noc za asistence zdravotních sester. „Pečovatelky jsou vybaveny komplexním bariérovým oblečením, ochrannými štíty i respirátory třídy FFP3. Zásobování jídlem, praní prádla nebo odvoz odpadu z této jednotky podléhá rovněž zpřísněným opatřením,“ doplnil Gabrysz. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí pokračuje domov v testování klientů, aby eliminoval rizika dalšího šíření.

„Věřím, že tuto náročnou situaci zvládneme. Dodržujeme všechna nařízení vlády i lokální opatření, jsme v kontaktu s lékaři i krajskými hygieniky. Můžeme se opřít i o jarní zkušenost, kdy jsme zvládli dobrovolnou měsíční karanténu celého domova. To nás posiluje, když musíme čelit situacím, jež nemají v naší práci obdoby. I když je obecně situace kolem pandemie vážná, o naše klienty se dokážeme dobře postarat, uděláme pro to vše,“ uzavírá Gabrysz.

Aleš Gabrysz, ředitel AB960CAE-54FF-4B2C-BA70-79E4E0517998 IMG_2552

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří

Diakonie v Krabčicích se opírá o dlouholetou tradici v poskytování sociálních služeb a je součástí rodiny Diakonie. V oblasti péče o lidi s Alzheimerovou nemocí je středisko v Krabčicích průkopníkem konceptu bydlení v malých skupinách. Více na www.diakoniekrabcice.cz

Diakonie ČCE patří k nejvýznamnějším poskytovatelům sociálních služeb. Pomáhá lidem v těžkých situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Poskytuje služby seniorům, dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích. Diakonie se věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří 40 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz

Kontakt pro média: Pavel Hanych, tiskový mluvčí, hanych@diakonie.cz, tel. +420 608 880 579