Informace pro žadatele o službu
(domov pro seniory)

 

Jak mám požádat o službu?

Žádost o přijetí je možné stáhnout zde a vytisknout. K žádosti se přikládá ještě vyjádření lékaře, stáhnete zde. Oba tiskopisy Vám také můžeme poslat poštou nebo předat osobně u nás. (Všechny tiskopisy ke stažení níže.)

Oba vyplněné dokumenty včetně případných příloh (kopie plné moci, rozsudek o změně svéprávnosti, usnesení o ustanovení opatrovníka, zastoupení členem domácnosti, usnesení o nápomoci při rozhodování) je třeba stvrdit podpisem žadatele. Dokumenty pak poštou nebo osobně doručte k nám (kontakty zde).

Co bude dál 

Žádost po nezbytném vyhodnocení zařadíme do seznamu čekatelů a o této skutečnosti Vás budeme nejpozději do třiceti dnů písemně informovat.

Může se stát, že Vaše potřeby nebudou v souladu s tím, co je naše služba schopna nabídnout. V takovém případě nemůžeme žádost zařadit do seznamu čekatelů, ale vrátíme Vám ji zpět s patřičným písemným odůvodněním, a také Vám doporučíme vhodnou službu jiného typu. Pokud žádost vyplníte neúplně, vyzveme Vás k doplnění. 

Prosíme Vás, abyste nám oznámili případné důležité změny týkající se Vaší podané žádosti, například změna zdravotního stavu, změny kontaktních údajů apod. 

Na koho se můžete obracet

Kontaktní osobou pro žadatele o službu jsou sociální pracovnice Zuzana Hanuljaková a Nikola Petráčková. Kontaktovat ji můžete telefonicky, elektronickou poštou, dopisem nebo osobně.

Poslední z výše zmiňovaných způsobů doporučujeme. Osobní kontakt přináší nenahraditelné výhody, především se budete moci seznámit s prostředím Domova přímo na místě. Sociální pracovníci Vám zodpoví Vaše dotazy a vysvětlí případné nejasnosti. Budete si moci také prohlédnout některý z pokojů, což Vám umožní vytvořit si konkrétní představu. Na osobní návštěvě je třeba se předem se sociálními pracovníky domluvit, aby si pro Vás vyhradili dostatek času.