KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚSEKY

Vyberte si přímé telefonní číslo pro konkrétní spojení

417 639 680 - domov pro seniory, (sesterna, vedoucí služby)
417 639 681 - správní rada střediska
417 639 682 - domov se zvláštním režimem (vedoucí služby + oddělení Vážka I-III)
417 639 683 - zásobování střediska
417 639 684 - mzdová účtárna a hlavní pokladna
417 639 685 - správa majetku
417 639 686 - samoobsluha
417 639 687 - středisko sociální práce

Zpět k hlavním kontaktům

Pomozte nám zvládnout karanténu