Dozorčí rada střediska Diakonie v Krabčicích

Úkolem dozorčí rady střediska je dohlížet na činnosti střediska a jeho správní rady (více o tom, jak je Diakonie strukturována).

Pro kontaktování dozorčí rady uvádíme údaje na předsedkyni a místopředsedu:

 

000683

Členy dozorčí rady jsou:

Zleva spodní řada: Lia Valková, Pavla Hýblová, Jaromír Strádal, Monika Legnerová,

Zleva horní řada: Bob Helekia Ogola, Vlasta Erdingerová, Karel Srch, Martina Lukešová (náhradnice), Martin Brousil, Martina Pospíšilová (náhradnice). 

 

 

Zpět ke kontaktům...

Pomozte nám zvládnout karanténu