ZastAvení rekonstrukce domu rodinné péče v Horních Řepčicích

S ohledem na výslednou cenu za rekonstrukci, která vzešla z veřejné soutěže, jsme se rozhodli zastavit realizace projektu rekonstrukce domu rodinné péče v Horních Řepčicích. I přes získanou dotaci z programu IROP Severozápad ve výši 24 424 407,- Kč nemůžeme stavbu zahájit s ohledem na enormní nárůst cen stavebních prací.  Do veřejné soutěže na realizátora stavby, jež probíhala v termínu v termínu 16.5. - 3.6. 2022, se přihlásily dvě stavební společnosti. Jejich nabídka realizační ceny přesahuje přidělenou dotaci o 10 605 770,- Kč. 

Středisko Diakonie ČCE v současné době nemá na pokrytí těchto vícenákladů finanční zdroje. Pokud bude v dohledné době k dispozici dotační titul, který by řešil tento projekt, budeme hledat cesty pro jeho realizaci. V současné době však žádný takový dotační program není.