Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové, přátelé a příznivci Diakonie v Krabčicích,

odhodlali jsme se k významnému kroku: od 3. dubna jsme uzavřeli celý krabčický Domov do měsíční preventivní karantény. Tento krok se týká všech současných klientů Domova a také 44 zaměstnanců. K dobrovolné karanténě přistupujeme v současné situaci jako dalšímu preventivnímu opatření ve snaze maximálně chránit klienty i personál. Tento postup jsme konzultovali s krajskými hygieniky a ošetřujícím lékařem. Areál je nyní uzavřen, zaměstnanci mají zajištěno provizorní ubytování přímo uvnitř areálu.

IMG_845390663009_2532237367039111_8454806700300435456_n IMG_8156 2IMG_8555IMG_8556IMG_8551

Provedli jsme plošné preventivní testování všech zaměstnanců, kteří se rozhodli do karantény vstoupit. Výsledek testování prokázal u dvou z nich pozitivní nález nemoci Covid-19 a u dalších dvou byl výsledek nejednoznačný. Po konzultaci s hygieniky byli všichni čtyři odesláni do domácí karantény. V horizontu několika dní u nich bude proveden ještě jeden kontrolní test a podle jeho výsledků se budou provádět další opatření. Nikdo z nich zatím nemá žádné příznaky nemoci. Mezi ostatními zaměstnanci ani klienty domova se zatím onemocnění Covid-19 nevyskytlo.

Jsme připraveni a testování doporučujeme všem

Rád bych Vás ujistil, že i když je obecně situace kolem pandemie vážná, o naše klienty se dokážeme dobře postarat. Krizová opatření jsme připravovali dlouho dopředu, ještě před vypuknutím současné krize. Platí zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo areál Domova, pravidelně měříme teplotu klientů i zaměstnanců.

Naše aktuální zkušenost jednoznačně prokazuje smysluplnost preventivního testování zaměstnanců. Doporučil bych tento postup co nejdříve provést u všech podobných zařízení. Nákaza může přijít i tam, kde stejně jako u nás nebyla zanedbána žádná z preventivních opatření vlády či hygieny.
Velice děkujeme za vaši podporu.

Mgr. Aleš Gabrysz, ředitel Diakonie Krabčice