Rekonstrukce domu rodinné péče v Horních Řepčicích

Připravujeme zahájení realizace projektu rekonstrukce domu rodinné péče v Horních Počaplech. Jedná se o objekt původní fary farního sboru v Chotiněsvi. Připravili jsme projekt pro vybudování odloučeného pracoviště domova se zvláštním režimem s kapacitou 8 míst. Na realizaci projektu čerpáme finanční podporu z programu IROP č.82 rozvoj sociální infrastruktury. 

Právě províhá veřejná soutěž.

Snímek obrazovky 2022-02-23 v 18.14.46

Stavíme výtah