Návštěvy v roce 2020

rozvolňovanáí restriktivních opatření

 

Vážení rodinní příslušníci, hosté a příznivci práce Diakonie ČCE v Krabčicích

Z důvodu uvolňování nouzového stavu Vám můžeme oznámit skvělou zprávu ohledně povolení návštěv v našem Domově.

Ještě není zažehnána hrozba onemocnění nákazou Covid-19 a pro nás je rozhodující maximálně ochránit klienty i personál a proto jsme přistoupili k opatření omezení návštěv.

Návštěva bude možná od 25. 5. 2020 v čase od 13 do 17 hodin, každý den v počtu maximálně dvou osob na klienta. U vchodu Domova Vás přivítá naše kolegyně, která Vám přeměří teplotu a zapíše ke komu jdete na návštěvu. Nutností, abyste byli puštěni do Domova je mít respirátor, látkovou roušku, nebo ústenku - bez ochrany úst bohužel nelze návštěvu povolit. Jednorázovou ústenku bude možné si zakoupit za poplatek 30 Kč na místě u kolegyně, která Vás přivítá při vstupu do Domova.

Pro další informace kontaktujte sociální pracovnice a nebo vedoucí služeb.

Pomozte nám zvládnout karanténu