Návštěvy v roce 2020 aktualizujeme

Advent

Překonali jsme nelehké období zápasu s koronavirem, ustáli jsme veliký tlak, mnoho změn, stěhování, omezení v personálním obsazení služby. Bolí nás úmrtí, kterým jsme nemohli zabránit. S pokorou vstupujeme do Adventu s nadějí, že nadcházející čas bude časem uzdravení.

I přes možná rizika chceme otevřít náš Domov návštěvám. Vše připravujeme tak, aby to bylo možné od soboty 5. prosince
 a v čase od 13:00 – 17:00 hodin.

V souladu s vládním opatřením může na návštěvu přijít pouze ten, kdo se prokáže negativním testem na antigen  SARS Cov_19 jež není starší 48 hodin a to buď laboratorně vyhodnoceným PCR testem a nebo ambulantně provedeným antigenním POC testem. Dokladem je výsledek testu spolu s dokladem totožnosti k nahlédnutí. Nebo potvrzením o prodělaném onemocnění coronavirem, které nebude starší 90 dnů. Takové potvrzení může vystavit ošetřující lékař.

S ohledem na nepřehlednost situace v testování jsme ustoupili od nabídky provedení ambulantních POC testů.

Návštěvu je možné vykonat pouze s respirátorem  třídy FFP2 (KN95). Respektujte prosim omezené prostorové možnosti a na návštěvu přijďte max. ve dvou lidech. Nedoporučujeme návštěvu dětí, které nemohou absolvovat ambulantní testování a nosit respirátor výše uvedené třídy.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci. 


Pro další informace kontaktujte sociální pracovnice a nebo vedoucí služeb.